Në raste vdekje çfar duhet të bëni

  • na telefononi menjëherë ne jemi 24 orë në dispozicion për ju  ,kështu që ne mund të ju ndihmojm me këshilla , dhe gjithashtu mund ti marrim  të gjitha barrat e  funeralit.
  • Pasi njeriu është i vdekur, i mbyllet me butësi goja dhe sytë e tij, dhe lidhë nofullën e poshtme me një shirit  me anën e sipërme të kokës mbi ballë, Më pas, i mbulohet trupin plotësisht me një batanije.
  • Nëse vdekja ka ndodhur në shtëpi, njoftoni mjekun e familjes për të vërtetuar dhe lëshuar certifikatën e vdekjes.
  • Ju duhet të përgatisë dokumentet e mëposhtme në mënyrë që të transporti i kufomës të shkoj në rregull :
  1. Pasaportë ose kartë identiteti i personit të vdekur
  2. Çertifikata e lindjes për njerëzit e pamartuar
  3. Certifikata e martesës për të martuarit
  4. Dekreti Divorci për të divorcuarit
  5. Certifikata e vdekjes nga vejëria