Rrjedha

Procedura dhe vijimi

Shërbimet tona në një shikim - vijimi:

 

  • Në Telefon - Këshillim personal, si dhe shqyrtimi i plotë i bartjes së kufomës.
  • Mbushja dhe dërgimi i Autorizimit - online.(më shpejt)
  • Marrja certifikatën e vdekjes nga spitali, mjeku.
  • Aplikimi i certifikatës së vdekjes në zyrën e gjendjes civile.
  • Aplikimi i rastit të vdekjes tek autoriteti kompetent.
  • Organizimi i një imami 
  • Zbatimi i ritualeve fetare.
  • Transportimin e personave të vdekur në vendlindje.
  • Transporti i kufomës në varrezat e dëshiruar me automjete speciale.